Print Shortlink

De weggeefwinkel

Wat is een Weggeefwinkel?

Een weggeefwinkel is een bedrijf waar mensen zonder geld artikelen kunnen verkrijgen, die zij nodig hebben. Hierbij geldt als motto:

Er is genoeg voor de behoefte van alle mensen, maar niet genoeg voor ieders hebzucht. (Ghandi)

Waarom een Weggeefwinkel in Den Haag?

Toename armoede
Vadercentrum Adam

In de afgelopen jaren is de armoede in Den Haag aanzienlijk toegenomen. Door een aanzienlijke stijging van de werkloosheid hebben meer mensen een inkomensdaling doorgemaakt. Uit recente cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek blijkt, dat de minima er in de afgelopen 2 jaar nog eens 3% meer in koopkracht op zijn achteruit gegaan dan was afgesproken. Door deze inkomensdaling is onder meer een toeloop op de voedselbank ontstaan.
Ook is er een grote toename in de schuldenproblematiek. Er zijn aanwijzingen, dat steeds meer mensen bij de Schuldhulpverlening worden afgewezen, door gebrek aan afloscapaciteit. Ook kan men bij de Bijzondere Bijstand alleen nog maar een lening krijgen en worden er in principe geen giften meer verstrekt. De groep mensen, die hierdoor financieel niet meer rondkomt is groeiende.
Veel van deze mensen wonen in het stadsdeel Laak of in de omringende wijken.
Soms hebben zij zelfs geen geld voor noodzakelijke spullen als een bed, een kooktoestel, schriften voor de kinderen of kleren. In de Weggeefwinkel kunnen zij deze artikelen gratis verkrijgen.

Milieuproblematiek
In de huidige maatschappij wordt steeds meer geproduceerd om de economie draaiende te houden. Deze productie doet een enorme aanslag op de energie- en grondstofbronnen, die daardoor steeds schaarser dreigen te worden.
Mensen, die nog beschikken over een goed inkomen, danken steeds eerder hun spullen af en schaffen nieuwe spullen aan vanuit behoeftebevrediging of nieuwe trends. Veel van deze spullen komen bij het afval terecht, waar zij dan weer verder bijdragen aan de verontreiniging van het milieu. De Weggeefwinkel kan door hergebruik een alternatief vormen voor deze problemen.

Uit deze 2 probleemstellingen tekenen zich voor de Weggeefwinkel de volgende doelgroepen af:
1. Mensen die artikelen nodig hebben, maar deze door de toenemende armoede niet kunnen betalen;
2. Mensen die nog goede artikelen overhebben en liever niet bijdragen aan de toenemende milieuproblematiek, maar kiezen voor hergebruik.
Voor een goed functionerende Weggeefwinkel zijn beide groepen nodig.

Ook kan uit de probleemstellingen de volgende doelstelling worden geformuleerd:
Het milieu minder belasten en  de positie van de minima verbeteren door hergebruik en weggeven van nog goed bruikbare artikelen.

Openingstijden:

Donderdagmiddag 13:00-17:00 en 19:00-21:00.

Ooievaarspashouders dinsdag en woensdagmiddag van 13:00 -17:00.

Klanten met een sociaal maatschappelijke functie kunnen telefonisch een afspraak maken om op een afwijkend tijdstip de weggeefwinkel te bezoeken.